bullet bedrijfsprofiel bullet technieken bullet toepassingsgebieden bullet contact

Toepassingsgebieden

De pagina bevat de beschrijving van enkele van de vele toepassingsgebieden van intelligente systemen. Al wordt uw markttype misschien niet genoemd, toch is de kans groot dat wij ook voor u veel kunnen betekenen. Neem gerust eens contact met ons op.

Interactieve toepassingen (dataontsluiting)

Veel nieuwe toepassingen, en dan met name op het internet, maken gebruik van grote databases. Bij het ontsluiten (aanbieden) van deze gegevens doen zich twee problemen voor: wat zijn de juiste vragen en hoe komen de antwoorden tot stand. Het eerste probleem wordt aangepakt d.m.v. zogeheten dialoogsystemen. De naam geeft het eigenlijk al aan: het systeem gaat de dialoog aan met de gebruiker. Door gericht de juiste vragen te stellen krijgt de bezoeker van een website daar waar hij om gevraagd heeft. Soms is dit echter niet voldoende: de gestelde vragen leiden niet direct tot een antwoord, maar het antwoord moet beredeneerd worden. Deze redeneerprogramma's noemt men kennissystemen en ze worden bijvoorbeeld gebruikt als de gebruiker voorkeuren heeft die gematched moeten worden op een diensten- of productaanbod. Iemand geeft bijvoorbeeld zijn wensen en eisen aan bij de aanvraag van een financieel pakket en de computer beredeneert dan de beste match.

Digitale ondersteuning

Een toepassingsgebied specifiek voor kennissystemen is de digitale ondersteuning. Veel bedrijven beschikken over protocollen en vragenlijsten voor bijvoorbeeld de helpdesk medewerkers. Deze mensen moeten aan de hand hiervan de problemen oplossen of zaken afhandelen. De hoeveelheid aan vragen is meestal erg groot en het duurt een tijd voordat een nieuwe helpdeskmedewerker alles onder de knie heeft. Digitale ondersteuning kan dan uitkomst bieden: door de antwoorden van de klant in te voeren, krijgt de medewerker een aantal nieuwe vragen voorgelegd totdat of alle benodigde gegevens verwerkt zijn of het probleem geïdentificeerd is. Ook krijgt de manager zo de garantie dat alles volgens protocol wordt afgehandeld
De volgende stap is, dat het systeem zelf de benodigde informatie achterhaald en daarmee verder redeneert totdat het tot een conclusie is gekomen. Op deze wijze is het mogelijk automatisch analyses en zelfs diagnoses uit voeren. Een monteur bijvoorbeeld kan met zo'n systeem snel storingen opsporen en het systeem geeft ook al aan hoe het opgelost dient te worden.

Simulatie

Een groot voordeel van een virtuele wereld is dat alles onder controle te houden is. Alle omgevingsvariabelen kunnen worden ingesteld. Met een omgeving alleen ben je er nog niet: het zijn uiteindelijk de processen die gesimuleerd moeten worden. Door gebruik te maken van agent-technieken kunnen de componenten gebouwd worden, waarna het complete proces en de dynamische interactie tussen de componenten (de agents) bestudeerd kunnen worden. Zulke agents kunnen fysische componenten voorstellen zoals moleculen, maar ook menselijk gedrag modelleren. Op deze manier zijn vele (meestal zeer dynamische) processen te bestuderen en theorieën over deze processen te toetsen.

Bioinformatica

De bio-genetische en de bio-chemische markten zijn speciale toepassingsgebieden. Alle voorgenoemde toepassingen en onze technieken zijn zeker ook te vinden en te gebruiken in deze markten, maar dat maakt ze niet zo speciaal. Wat het ze wel bijzonder interessant maakt, is het feit dat ook Interactivity tot de life-science behoort: de mensen in ons team hebben door hun opleiding kennis van psychologie en van neuro-fysiologische en andere redelijk specifieke biologische processen. Daarom zit we ook in een life-science gebouw en niet tussen reguliere IT-bedrijven.
Nu volgen in het kort even een aantal toepassingen die mogelijk zijn:

  • classificaties en voorspellingen op basis van biologische gegevens zoals genenkaarten en gen-expressies
  • database-zoekmachines: in de bio-medische wereld is enorm veel data verzameld. Deze informatie ligt opgeslagen in allerlei verschillende databases met verschillende coderingen en annotaties. Interactivity kan helpen bij het (her-)structuren van deze databases en het bouwen van goede zoekmachines om deze data uit de database te halen
  • text-based search door de vele artikelen die ondertussen verschijnen. Met speciale taalkundige en statistische methoden kunnen we relaties uit deze teksten halen die kunnen helpen nieuwe relaties te leggen en/of deze artikelen snel te doorzoeken
  • processimulatie van biologische processen. De meest sprekende voorbeelden hiervan zijn speciale neurale netwerken met een biologische danwel fysische basis. Maar ook andere processen zijn te simuleren, al verwachten we dat een complete virtuele biologisch cel pas in de (verre) toekomst mogelijk zal zijn.